Filmarkivforskning

Filmbibliotek Biografen – strykpojken: negation och reformer

Särtryck ur tidskriften Verdandi 1918 som oroar sig för repertoaren ”ty det gäller generationers framtid, som nu löpa fara att i biografernas genom snittsdram atik få hela sin andliga hälsa undergrävd, sin sunda syn på livet förgiftad.”

Biografen-strykpojken