Filmarkivforskning

Filmbibliotek Bruksanvisning för F.W. Hasselblad & C:os Excelsior-papper

Papperet bör förvaras liggande platt och väl skyddas för luft och ljus. Papperet garanteras fullt hållbart i minst 2 månader.”

Hasselblad_1897