Filmarkivforskning

Filmbibliotek En gros priskurant å kemiska och fysikaliska apparater och utensilier från Numa Petersons handels- & fabriks-aktiebolag

”Då vi nu utsända vår nya priskurant å Kemiska, Bakterieologiska, Fysikaliska och Mikroskopiska apparater och utensilier, hafva vi bemödat oss om att göra den så fullständig som möjligt, med fästadt afseende på den stora utveckling och användning kemien fått på senare åren.”

Ladda ner del 1 – Numa Peterson (1900)_Del 1

Ladda ner del 2 – Numa Peterson (1900)_Del 2

Ladda ner del 3 – Numa Peterson (1900)_Del 3

Ladda ner del 4 – Numa Peterson (1900)_Del 4

Ladda ner del 5 – Numa Peterson (1900)_Del 5

Ladda ner del 6 – Numa Peterson (1900)_Del 6

Ladda ner del 7 – Numa Peterson (1900)_Del 7

Ladda ner del 8 – Numa Peterson (1900)_Del 8