Filmarkivforskning

Filmbibliotek Favorite-fonografer för plattor (Numa Peterson)

En katalog med olika grammofonmodeller. Priskuranten har löpnummer 847.

Numa-Peterson-1907