Filmarkivforskning

Filmbibliotek Filmen i kulturens tjänst

I det här föredraget hållet vid andra Nordiska Filmkongressen i Köpenhamn den 21 maj 1926 diskuterar Gustaf Berg begreppet ”bildningsfilm”. Berg ser bildningsfilm i sin vidaste mening med utgångspunkt i folkbildningstanken.

Berg-1926