Filmarkivforskning

Filmbibliotek Filmen och statsmakterna

I ”Filmen och statsmakterna” blickar Gustaf Berg 10 år senare tillbaka på föredraget ”Svensk biografutveckling och lagstiftning” hållet 1919. Det är en något uppgiven Berg som talar vid Filmannamötet den 4 december 1929. Utvecklingen har gått framåt men mer kunde ha gjorts för att stärka bildningsfilmen. Berg konstaterar att ”[u]nder den förlupna 10-årsperioden ha inga mera omstörtande eller principiellt ingripande förändringar timat på det området /…/ [a]tt nu upprepa inledningsföredraget från anno dazumal /…/ är naturligtvis inte meningen /…/ [j]ag vill blott anknyta till dess grundtanke.”

Berg-1929