Filmarkivforskning

Filmbibliotek Filmen som kulturfaktor: en inblick i kinematografiens värld

Det är inte frågan om en teknisk genomgång av filmmediet utan ”syftet med denna lilla skrift är enbart att söka väcka intresse i vidare kretsar och bedja var och en, som finner något för sig tilltalande på dess sidor, att forska vidare och tänka efter: ha vi verkligen råd att undvara kinematografien i den allmänna bildningens tjänst? Ha vi verkligen råd att undvara den kraftiga, målmedvetna, enhetliga organisation, som skall möjliggöra kinematografiens systematiska utnyttjande till höjande av hela vårt folks kunskapsnivå, smak och andliga hälsa?”

Filmen som kulturfaktor del 1

Filmen som kulturfaktor del 2