Filmarkivforskning

Filmbibliotek Förteckning å fonograf- & grafofonrullar (Numa Peterson)

”Insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab.” Priskuranten har löpnummer 649.

Numa-Peterson-1903