Filmarkivforskning

Filmbibliotek Genom slyngelår och storhetstider

1936 ges Bergs historik ”Genom slyngelår och storhetstider” ut. Det är ett särtryck av en artikelserie i Svensk skolfilm och bildningsfilm där Berg ger sin syn på filmmediets utveckling 1910-1935 med anledning av filmens 40-års jubileum. Berg lyfter fram filmpersonligheter och diskuterar filmer som har vistats på den svenska repertoaren. I breda penseldrag tecknar Berg filmmediets utveckling i Sverige sedd från en person som var högst delaktig i densamma.

Berg-1936