Filmarkivforskning

Filmbibliotek Priskurant å fotografiartiklar från F.W. Hasselblad & Co.

”Priserna äro beräknade per kontant. Glas och packning debiteras billigt. Alla för fotografiskt bruk förekommande artiklar, hvilka icke här finnas upptagna och som möjligtvis icke skulle finnas i lager, anskaffas skyndsamt till fabrikanternas priser utan tillägg af några kostnader.”

hasselblad_1800_tal