Filmarkivforskning

Filmbibliotek Supplement till priskurant å fotografiska artiklar (Hasselblad)

Priskuranter var kataloger i vilka ett stort antal produkter samlades till försäljning. På KB:s blogg för vardagstryck finns en hel del information om denna publikationsgenre. Priskuranter är filmhistorisk intressanta eftersom det i dem – redan under 1890-talet – salufördes film- och fototeknisk apparatur. Företag som kring sekelskiftet 1900 gav ut priskuranter var exempelvis Hasselblad, Scholanders eller Numa Peterson. Hasselblads fotografiska AB var grossist- och detaljistföretag för fotografiska artiklar och blev 1890 generalagent för Kodak i Sverige, och Numa Peterson är central i den svenska filmhistorien eftersom han tidigt samarbetade med fotofirman bröderna Lumière i Paris. Det var Numa Peterson som erhöll koncession för Sverige påbröderna Lumières kinematograf och med start på Stockholmsutställningen 1897 började han förevisa deras filmer.

Ladda ned Hasselblads priskurant 1898_A – priskurant_1898_A

Ladda ned Hasselblads priskurant 1898_B – priskurant_1898_B

Ladda ned Hasselblads priskurant 1898_C – priskurant_1898_C

Ladda ned Hasselblads priskurant 1898_D – priskurant_1898_D