Filmarkivforskning

Filmbibliotek Illustrerad priskurant å scioptikon med tillbehör och scioptikonbilder jemte fullständiga bruksanvisningar (Hasselblad)

”Hvem har väl ej som barn haft tillfälle att fröjda sig åt en förevisning med »Lanterna Magica», fröjda sig och förskräckas, ty det var ju också »hemskt» när gasen skrufvades ned och alla ljusen släcktes och der blef så mörkt, så mörkt i salen hemma hos Far och Mor, der alla syskonen och småkusinerna sutto samlade, uppradade på stolar framför en dörröppning, i hvilken stora bror spänt ut ett stort hvitt lakan.”

Ladda ner del 1 – Hasselblad (1896)_Del 1

Ladda ner del 2 – Hasselblad (1896)_Del 2

Ladda ner del 3 – Hasselblad (1896)_Del 3

Ladda ner del 4 – Hasselblad (1896)_Del 4

Ladda ner del 5 – Hasselblad (1896)_Del 5

Ladda ner del 6 – Hasselblad (1896)_Del 6