Filmarkivforskning

Filmbibliotek Innebär amatörkinematografien en lösning av skolkinematografifrågan?

Särtryck ur tidskriften Verdandi 1915.

Amatörkinematografi