Filmarkivforskning

Filmbibliotek Karl XII – Ett skådespel för filmen

Hjalmar Bergman skrev manus till filmen om Karl XII. Filmen var i två delar; Karl XII (1925) och Karl XII/senare delen (1925). Bergman ställde upp med kravet att ingenting fick ändras i hans manuskript. Till hans förtret skedde detta däremot med den andra delen där Ivar Johansson bearbetade scenariot. Denna festskrift gjordes klar efter inspelningarna och innehåller stillbilder och en ”historisk” bakgrund till filmen. Delarna i skriften är uppdelade efter ”Det historiska innehållet” och ”Det romantiska innehållet” vilket på ett bra sätt beskriver texten. Några sidor saknas dessvärre i Kungliga bibliotekets exemplar.

HBergman-1925