Filmarkivforskning

Filmbibliotek Masskultur

”Hvilken uppmärksamhet kräfves icke i vår tid t. ex. blott för att komma helskinnad öfver ett af automobiler och elektriska spårvägar öfverkorsadt torg, för att undvika föroreningar, smittoämnen och gifter i luft, föda, dryck och industriartiklar, hvilken psykisk energi måste inte läggas ned bara på att läsa dagens tidningar, diskutera dagens frågor med våra bekanta, med ett ord på att balansera den öfverströmmande mängden af flyktiga och värdelösa intryck och dito idéassociationer, framfödda i brokigheten, oron och jäktet rundt omkring oss.”

norstrom_1910