Filmarkivforskning

Filmbibliotek Något om kinematografisk litteratur i allmänhet samt en del teknisk hithörande i synnerhet

En genomgång av existerande filmlitteratur. Särtryck ur Nordisk tidskrift för fotografi 1921.

Kinematografisk-litteratur