Filmarkivforskning

Filmbibliotek Några ord från biografcensuren

Skriften”Några ord från biografcensuren” kom till som ett svar på att AB Svenska Biografteaterns Filmbyrå överklagat visningsförbuden för flera filmer. Däribland Trädgårdsmästaren/Världens grymhet (1912) i regi av Victor Sjöström (hans debutfilm). Förutom Bergs reflektioner kring censur innehåller skriften även granskningskommentarerna och biografbyråns genmäle. Trädgårdsmästaren fick aldrig visningstillstånd trots att Svenska Biografteatern arrangerade en specialvisning på Röda Kvarn i Sveasalen i Stockholm inför statsminister Karl Staaff och andra ministrar.

Berg-1912