Filmarkivforskning

Filmbibliotek Nöjesskatten och biografen

1 oktober 1919 infördes i Sverige den s.k. Nöjesskatten på underhållning dit allmänheten betalat inträde. Skatten, som avskaffades 1963, var till en början en kommunal skatt där varje kommun själva kunde bestämma om den skulle tas ut eller inte. För biografföreställningar var skattesatsen 25%. 1945 beslutades att staten skulle ha sju tiondelar av beloppet. Innan skatten infördes 1919 föregicks den av en livlig debatt som kom att fortsätta en bra bit in på 1920-talet. Det här häftet är ett yttrande av en kommitté tillsatt av Biograf- och filmannamötena 12-13 mars 1917 för att utreda skattefrågan. En av filmbranchens slutsater var att:

”Nöjeskatten som sådan utgör i den mån den drabbar biografrörelsen ett intrång på och ett allvarligt hot mot en i snabb utveckling stadd, erkänt samhällsnyttig verksamhet och bör alltså endast i yttersta nödfall och sedan alla andra skatteutvägar anlitas tillgripas”.

I kommittén ingick:

Nöjesskatten-och-biografen