Filmarkivforskning

Filmbibliotek Numa katalog n:o 999

Priskuranten innehåller även många bilder från interiörer på Numa Peterson AB:s nya kontor. Priskuranten inleds med orden: ”N:o 999 är numret på den första katalog Numa Petersons Handels- & Fabriks-Aktiebolag utsänder efter infiyttningen i sina nya, modernt inredda affärslokaler. Drottninggatan 47.”

Numa Peterson 1909 del 1

Numa Peterson 1909 del 2