Filmarkivforskning

Filmbibliotek Numa Petersons priskurant å Laterna-Magica, Scioptikon

Priskuranter var kataloger i vilka ett stort antal produkter samlades till försäljning. På KB:s blogg för vardagstryck finns en hel del information om denna publikationsgenre. Priskuranter är filmhistorisk intressanta eftersom det i dem – redan under 1890-talet – salufördes film- och fototeknisk apparatur. Företag som kring sekelskiftet 1900 gav ut priskuranter var exempelvis Hasselblad, Scholanders eller Numa Peterson. Hasselblads fotografiska AB var grossist- och detaljistföretag för fotografiska artiklar och blev 1890 generalagent för Kodak i Sverige, och Numa Peterson är central i den svenska filmhistorien eftersom han tidigt samarbetade med fotofirman bröderna Lumière i Paris. Det var Numa Peterson som erhöll koncession för Sverige påbröderna Lumières kinematograf och med start på Stockholmsutställningen 1897 började han förevisa deras filmer.

numa_peterson_1889