Filmarkivforskning

Filmbibliotek Omkring bildningsfilmen

Omkring bildningsfilmen sammanfattar Svensk filmindustris skolfilmsavdelning under läsåret 1922-1923. Förutom statistik över antalet visningar och besöksfrekevens har Gustaf Berg samlat flera sakkunniga som får uttala sig om bildningsfilmen. I en jämförande tabell om antalet besökare mellan läsåren 1921-1922 och 1922-1923 finns en kraftig nedgång i januari och februari 1922. Som anledning anges Spanska sjukan.

Berg 1923