Filmarkivforskning

Filmbibliotek Priskurant å fotografiska artiklar jemte fullständiga bruksansvisningar (Hasselblad)

”Preparater och artiklar, som äro underkastade prisförändringar, säljas alltid efter den nyaste noteringar.”

Ladda ner del 1 – Hasselblad (1895)_Del 1

Ladda ner del 2 – Hasselblad (1895)_Del 2

Ladda ner del 3 – Hasselblad (1895)_Del 3

Ladda ner del 4 – Hasselblad (1895)_Del 4

Ladda ner del 5 – Hasselblad (1895)_Del 5

Ladda ner del 6 – Hasselblad (1895)_Del 6

Ladda ner del 7 – Hasselblad (1895)_Del 7

Ladda ner del 8 – Hasselblad (1895)_Del 8

Ladda ner del 9 – Hasselblad (1895)_Del 9