Filmarkivforskning

Filmbibliotek SOU 1930:26 Filmförordning

”Med film förstås i denna förordning lättantändligt ämne, som innehåller nitrocellulosa jämte kamfer eller annat lösningsmedel och som användes antingen till upptagning och förevisning av biografbilder (biograffilm) eller till röntgenfotografering (röntgenfilm).” 

sou_1930_26_filmforordning