Filmarkivforskning

Filmbibliotek SOU 1930:28 Biografer och biografföreställnnigar

”Med biograf förstås i denna förordning lokal, som användes för offentlig förevisning av biografbilder med begagnande av lättaiitändlig film, innehållande nitrocellulosa.”

sou_1930_28_biografer