Filmarkivforskning

Filmbibliotek SOU 1942:36 Svensk filmproduktion

”Antalet biografer i riket uppgick den 1 januari 1942 enligt av Filmägarnas kontrollförening lämnade uppgifter till 2 117. Då emellertid i denna summa jämväl medräknats antalet ambulerande biografer, tältbiografer och övriga icke permanenta biografanläggningar, torde siffran få betraktas som något missvisande för landets biografbestånd i egentlig mening.”

sou_1942_36_filmproduktion