Filmarkivforskning

Filmbibliotek SOU 1951: 1 Statlig stöd filmproduktion

”För att erhålla närmare kännedom om olika med filmproduktionens nuvarande situation sammanhängande problem har utredningen överlagt med representanter för följande organisationer och sammanslutningar inom eller med intresseanknytningar till film- och biografbranschen”.

sou_1951_1_statligt_stod_filmproduktion