Filmarkivforskning

Filmbibliotek SOU 1959:2 Filmstöd och biografnöjesskatt

”Den beskattning av nöjesformer av olika slag, däribland biografföreställningar, som infördes år 1919, var från början helt kommunal. På grund av det statsfinansiella läget efter andra världskrigets utbrott kompletterades denna hösten 1939 med en motsvarande statlig beskattning.” 

sou_1959_2_filmstod_biografnojesskatt