Filmarkivforskning

Filmbibliotek SOU 1967:31 Filmpublik

”Enligt utredningens önskan har filmforskningsgruppen utarbetat en sammanfattande rapport — ’Filmens inflytande på sin publik’ — angående hittills utförda undersökningar sedda mot bakgrunden av tidigare svensk och internationell forskning. Denna rapport som också innehåller filmforskningsgruppens slutsatser i anledning av den redovisade forskningen, kan komma att utgöra en viktig del av underlaget för utredningens bedömningar angående behovet av särskild samhällskontroll av filmvisningar och de lämpligaste lösningarna att åstadkomma sådan kontroll.”

sou_1967_31_filmpublik