Filmarkivforskning

Filmbibliotek SOU 1972:9 Samhället och filmen 2

Betänkande angivet av Filmutredningen 1968. Film- och TV-undervisning, Kortfilm.

sou_1972_9_samhället