Filmarkivforskning

Filmbibliotek SOU 1973:53 Samhället och filmen 4

Betänkande angivet av Filmutredningen 1968. Slutbetänkande.

sou_1973_53_samhället