Filmarkivforskning

Filmbibliotek SOU 1988:37 Statens ansvar för visning och spridning av värdefull film

Betänkande av utredningen angående verksamheten med spridning och visning av värdefull film.

sou_1988_37_värdefull-film