Filmarkivforskning

Filmbibliotek SOU 1991:105 Filmproduktion och filmkulturell verksamhet i Sverige

Slutbetänkande av utredningen om översyn av filmstödet.

sou_1991_105_filmproduktion