Filmarkivforskning

Filmbibliotek SOU 1999:41 Bevara dokumentärfilmens kulturarv

Åtgärdsförslag samt förslag till ett centrum för dokumentärfilm och en filmvårdscentral. Betänkande av Utredningen om bevarandet av icke-fiktiv film.

sou_1999_41_bevara