Filmarkivforskning

Filmbibliotek SOU 2009:51 Avskaffande av filmcensuren för vuxna

– men förstärkt skydd för barn och unga mot skadlig mediepåverkan. Betänkande av Utredningen om översyn av filmgranskningslagen m.m.

sou_2009_51_avskaffande