Filmarkivforskning

Filmbibliotek Supplement till priskurant å fotografiska artiklar (Hasselblad)

”Högsta pris har blifvit tillerkändt våra kameror och vårt Excelsior-papper på alla de utställningar, der dessa varit utställda såsom: Högsta pris, silfvermedalj, på Stockholms Fotografiska Utställning, 1894; Högsta pris, hedersdiplom, på Uddevalla. Fofcografiska Utställning, 1894; Högsta pris, guldmedalj, Malmö Industriutställning 1896.”

Ladda ned Hasselblads priskurant 1897_A – Hasselblad_1897_a

Ladda ned Hasselblads priskurant 1897_B – Hasselblad_1897_b