Filmarkivforskning

Filmbibliotek Svensk biografutveckling och lagstiftning

Texten är ett inledningsanförande hållet av Gustaf Berg vid den första Skandinaviska filmmannakongressen i Stockholm 26 september 1919. Berg tar fasta på två huvudlinjer som han anser återfinns i den svenska lagstiftningen, två linjer som har främjat den svenska filmen, dvs ”näringsfrihet i ekonomiskt hänseende och de tämligen skarpa restriktionerna ifråga om censur”.

Berg-1919