Filmarkivforskning

Filmbibliotek Synpunkter på biografsäsongen 1917 – 1918

I det här särtrycket från Filmbladet diskuterar Gustaf Berg filmmediets utveckling under säsongen 1917 – 1918. Föredraget hölls på Svenska film- och biografmannasällskapets årsmöte i Stockholm den 25 maj 1918.

Berg-1918_A