Filmarkivforskning

Filmbibliotek SOU 1952:51 Barn och film

”En utredning av frågan om filmförevisningar för barn synes även i hög grad motiverad. De sakkunniga böra i samband därmed beakta hela problemet om barn och film och särskilt uppmärksamma ungdomsvårdskommitténs synpunkter och förslag beträffande detta spörsmål.”  

sou_1952_51_barn_film