Filmarkivforskning

Filmbibliotek Tyskarna vid Somme (Bei unseren Helden an der Somme)

Britternas framgångar världen över med ”Slaget vid Somme” (1916) fick tyskarna att göra en egen version av samma slag, ”Tyskarna vid Somme” (1917). Merparten av filmens scener var iscensatta och trots en omfattande propagandakampanj från tysk sida lyckades inte filmen väcka tillnärmelsevis samma känslomässiga anklang hos publiken som den brittiska föregångaren hade gjort.

Svensk premiär på Odéon i Stockholm 26 februari 1917.

Tyskarna