Filmarkivforskning

Filmbibliotek Yttrande till civilministern

Gustaf Berg skrev regelbundet i tidskriften Biografen (1913-1915) men kom att hamna i konflikt med dess redaktör Erik Brogren i och med grundandet av Filmbladet 1915. Berg beskylldes för att i egenskap av censor ha lockat över annonsörer till den nystartade tidskriften och därmed brustit i sin opartiskhet. Denna skrift kom till som svar på dessa beskyllningar. Berg summerar:

”Vissa tidningars tillvägagångssätt att skänka uppmärksamhet åt den kände f. d. löjtnanten Sundstedts [ledamot av ägarbolaget] och hans tillskyndares desperata försök att vältra skulden för deras tidning Biografens ledsamma misslyckande över på mig och andra, men att finna det sakliga bemötandet av mindre intresse, föranleder mig att för personliga vänner och övriga intresserade, i den mån en ytterst begränsad upplaga kan räcka, framlägga i tryck några aktstycken till sakens belysande.”

Berg-1915