Filmarkivforskning

Publikationer

Antologier

Mats Jönsson & Pelle Snickars (red), Skosmörja eller arkivdokument? Om filmarkivet.se och den digitala filmhistorien (Stockholm: KB, 2012).

Artiklar

Christopher Natzén, ”Music programming and the formation of Swedish cinema culture”, Performing new media: 1890-1915 (eds.) Kaveh Askari et al (New Barnet: John Libbey Publishing, 2014).

Christopher Natzén, ”The formation of a Swedish cinema music practice”, The sounds of silent films : new perspectives on history, theory and practice (eds.) Claus Tiber & Anna K. Windisch (Basingstoke : Palgrave, 2014).

Mats Rohdin, ”När kriget kom till Sverige: Första världskriget 1914–1918 på bioduken”Biblis nummer 68, 2014/15.

Mats Rohdin”Reklamfilmen utanför biografen i 1900-talets början – på land, till sjöss och i luften”Biblis nummer 79, 2017

Pelle Snickars, ”Remarks on a failed film archival project”,  Journal of Scandinavian Cinema volym 5, nummer 1, 2015.

Avhandlingar

Doktorsavhandlingar inom filmarkivforskning.se’s ämnesområden:

Anne Bachmann, Locating Inter-Scandinavian Silent Film Culture, (2013)

Tommy Gustafsson, En fiende till civilsationen, (2007)

Åsa Jernudd, Filmkultur och nöjesliv i Örebro 1897-1908, (2007)

Pelle Snickars, Svensk film och visuell masskultur 1900, (2001)

Teman (nätpubliceringar)

Erik Persson, ”Kommunal reklam- och informationsfilm i Göteborg 1938 till 1964”

Pelle Snickars, ”I mediearkivet. Om etableringen av ALB”

Ingrid Stigsdotter, Att bliva invigd i alla Bios mysterier – nixum!” Kvinnor, stumfilmskultur och historieskrivning

Mats Rohdin, ”När kriget kom till Sverige: Första världskriget 1914-1918 på bioduken”

#