Filmarkivforskning

Publikationer En fiende till civilisationen

En fiende till civilisationen - omslag

Manlighet, genusrelationer, sexualitet och rasstereotyper i svensk filmkultur under 1920-talet

Sekel bokförlag, Lund, 2007, 403 s

En fiende till civilisationen, fulltext

Åren kring 1920 gjorde svensk film succé över hela världen. Perioden har mytologiskt kallats för guldåldern och många studier har avhandlat vad som känneteckande guldåldersfilmens nationella stil och dess konstnärskap. I själva verket är det bara ett tjugotal filmer som har diskuterats som konst i ett upprepat kretslopp, medan resten av de hundratals filmer som producerades har varit förpassade till historiens skräphög. I En fiende till civilisationen dammas dessa filmer av och för första gången tas ett helhetsgrepp på tjugotalets svenska filmkultur. Genom att använda ett stort källmaterial som inbegriper svenska och utländska filmer, recensioner, filmmanus, programblad, censurkort, filmtidskrifter och utredningar, kan många av myterna kring guldåldern ifrågasättas.

Under inledningen av 1900-talet var Sverige satt i förändring. Nya och äldre värderingar samsades med det traditionella och det moderna. Den samtidskänsliga filmen plockade upp de motstridiga föreställningarna och farhågorna som cirkulerade i samhället, inte minst tidens omförhandling av förhållande mellan könen. Under perioden var också filmen ständigt omdebatterad, inte minst eftersom den spelade på de olika farhågor som förändringarna framkallade. Samtidigt var filmen det mest populära nöjet, som tilltalade unga och gamla ur alla klasser. En fiende till civilisationen studerar denna brytningstid genom att ställa en rad kritiska frågor om manlighet, genusrelationer, sexualitet och etnicitet.