Filmarkivforskning

Publikationer När kriget kom till Sverige: Första världskriget 1914–1918 på bioduken

I stridslinjen - omslag

Första världskriget 1914–18 har ibland kallats för det första stora mediala kriget. Det utspelades vid en tid då nya teknologiska landvinningar och ökad läs- och skrivkunnighet banat väg för masskommunikationens genombrott i det moderna samhället. Det gäller inte minst filmen – och kriget utspelade sig i allra högsta grad också på bio.

Mats Rohdin, ”När kriget kom till Sverige: Första världskriget 1914–1918 på bioduken”, Biblis nummer 68, 2014/15, fulltext