Filmarkivforskning

Publikationer Reklamfilmen utanför biografen i 1900-talets början – på land, till sjöss och i luften

Från mitten av 1920-talet och framåt etablerades det som flertalet i dag förknippar med reklamfilm i Sverige, det vill säga ett antal korta biografförevisade filmer, vilka visades i ett block innan huvudfilmen startade. Men tidig svensk reklamfilmshistoria rymmer så mycket mer, till exempel mer eller mindre kända filmförevisningsexperiment utanför biografen under 1900-talets första decennier.

Mats Rohdin”Reklamfilmen utanför biografen i 1900-talets början – på land, till sjöss och i luften”, Biblis nummer 79, 2017, fulltext