Filmarkivforskning

Publikationer Remarks on a failed film archival project

Det filmarkivariska infrastrukturprojektet innebar en hel del samarbetssvårigheter mellan forskare och kulturarvssektorn – som också tematiskt beskrevs i olika forskningssammanhang, detta eftersom relationen kring och forskning inom ABM är en återkommande fråga som under lång tid diskuterats, inte minst i en svensk kontext.

Pelle Snickars, ”Remarks on a failed film archival project”,  Journal of Scandinavian Cinema volym 5, nummer 1, 2015, fulltext