Filmarkivforskning

Publikationer Skosmörja eller arkivdokument? Om filmarkivet.se och den digitala filmhistorien

Skosmörja omslag

Bör filmarkiv främst bevara eller förevisa sina samlingar? Noggrant tillvarata och katalogisera – eller visa och sprida film? Henri Langlois, grundaren av Cinémathèque Français menade att om film aldrig visas, utan endast förvaras i metallburkar, kommer den att sluta som skosmörja. Den digitala utvecklingen förefaller givit honom rätt; bred tillgäng­ lighet till filmens historia är allra viktigast på en sajt som filmarkivet.se. Samtidens digitala utveckling återverkar idag på flera sätt medialt på arkivsektorn. Frågan är därför vad ett filmarkiv numera egentligen är för något – och vad det ska ägna sig åt? Arkivet innehåller ju inte bara det förflutna; snarare får det alltid sin innebörd i relation till nuet och framtiden – och den kommer inte att vara analog.

Mats Jönsson & Pelle Snickars (red.), Skosmörja eller arkivdokument? Om filmarkivet.se och den digitala filmhistorien (Stockholm: KB, 2012), fulltext

Läs Christopher Natzéns artikel,”Ljud & några visor” ur boken här: skosmörja_natzén

Läs Mats Rohdins artikel,We are sporting people and do not care much for politics – J. Sigfrid Edström, antisemitismen och Nazityskland 1933-45” ur boken här: skosmörja_rohdin

Läs Pelle Snickars artikel, ”Prognos – digitala filmarkiv” ur boken här: skosmörja_snickars