Filmarkivforskning

Introduktion

Sajten filmarkivforskning.se är en utvidgning av filmarkivet.se i forskningshänseende. Riksbankens jubileumsfond finansierade 2013-2016, inom ramen för stödformen Infrastruktur för forskning, detta forskningsprojekt. Projektet leddes av professor Pelle Snickars vid Umeå universitet, Institutionen för kultur och medievetenskaper / HUMlab och utfördes i samarbete med Kungliga biblioteket och Svenska filminstitutet. Fr.o.m. 2017 förvaltas sidan av Kungliga biblioteket.

Allt nedladdningsbart filmhistoriskt material på denna sajt tillhör den kulturella allmänningen. Det är att likställa med en CC0-licens.