Filmarkivforskning

Medverkande Christopher Natzén

Christopher Natzén är fil. dr i filmvetenskap. Han är sedan 2009 anställd på Kungl. biblioteket. Han arbetar med forskningens infrastruktur och för att öppna upp KBs audiovisuella samlingar. I detta avseende projektleder han det europeiska projektet ”EUscreenXL” vars mål är att tillgängliggöra TV-material på webben. Natzéns forskning är främst inriktad på musik- och ljudanvändning inom rörliga bildmedier. Hans senaste publikationer har fokuserat på framväxten av en svensk biografmusikkultur.