Filmarkivforskning

Medverkande Mats Rohdin

Mats Rohdin är fil. dr i filmvetenskap och anställd på Kungl. biblioteket. Han har under de senaste åren främst arbetat med att nationellt och internationellt tillgängliggöra det audiovisuella kulturarvet (Filmarkivet, EUscreen, EUscreenXL). Rohdins forskningsintressen kretsar kring ämnen som filmteori, intermedialitet, idrott och mediehistoria. Hans senaste artiklar har behandlat Astrid Lindgren och medierna (”Att sprida stoffet för alla vindar: Astrid Lindgren, filmen och mediernas mångfald”) samt första världskriget på bio i Sverige (”När kriget kom till Sverige: Första världskriget 1914-1918 på bioduken”).