Filmarkivforskning

Medverkande Pelle Snickars

Pelle Snickars är professor i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot digital humaniora på institutionen för kultur- och medievetenskaper vid Umeå universitet. Han är också affilierad forskare vid HUMlab. Snickars har publicerat ett femtontal böcker, framför allt forskningsantologier i bokserien Mediehistoriskt arkiv. Vid sidan av det infrastrukturella  forskningsprojektet kring filmarkivet.se, leder Snickars två andra projekt: Digitala lägg – om pressens gränssnitt 1800 (Torsten Söderbergs stiftelse) samt Streaming Heritage. Following Files In Digital Music Distribution (Vetenskapsrådet). Snickars senaste bok är, Digitalism. När allting är internet (Volante, 2014).

För mer information – www.pellesnickars.se